Er zijn verschillende oorzaken van de aantasting van de ozonlaag: 

Ozonvreters:

De belangrijkste ozonafbrekende stoffen zijn chloor-houdende gasverbindingen. Deze stoffen komen vrij door de mens. Bijvoorbeeld de uitlaatgassen van een auto. 
De belangrijkste ozonvreters zijn cfk's (chloorfluorkoolstofverbinding), halonen, methylbromide, trichloorethaan en tetrachloorkoolstof.

 Zonlicht, extreme kou en wervelwinden:

Het gat in de ozonlaag ontstaat door een combinatie van factoren. De belangrijkste oorzaak is de aanwezigheid in de stratosfeer van ozonvreters. Ook speelt de aanwezigheid van zeer lage temperaturen een rol. Pas als het in de stratosfeer 80 graden vriest, kan een ozongat ontstaan. Een ozongat is een gat in de ozonlaag. Ten slotte moet er voldoende zonlicht aanwezig zijn. Omdat in het zuidpoolgebied de zon voortdurend schijnt als de poolwinter overgaat naar de lente, dit gebeurt in septemer, zijn alle voorwaarden aanwezig voor het ontstaan van een ozongat. Bij extreem lage temperaturen en zon zorgt de vervuiling voor de vorming van zogenaamde 'parelmoerwolken' in de droge buitenlucht, die de aanwezige ozon snel afbreken.

De combinatie van zonlicht en een koude atmosfeer zorgt voor sterke winden rond het zuidpoolgebied. Hierdoor wordt koude lucht gescheiden van warme lucht, zodat er geen aanvoer is van ozon buiten het zuidpoolgebied. Pas wanneer de zon hoger aan de hemel staat en de temperaturen stijgen gaan de wervelwinden liggen. Dit gebeurt meestal rond december.