Er zijn verschillende gevolgen van de aantasting van de ozonlaag: 

  • Afbraak van de ozonlaag.
  • Door een toename van uv-straling stijgen voor mensen en dieren de kansen op huidkanker.
  • Schadelijke invloed op planten en dieren.
    Uv-straling heeft een schadelijk invloed op planten en landbouwgewassen. De opbrengst van de verschillende gewassen is lager. Ook neemt de voedingswaarde van planten af. En het aantal giftige stoffen in planten neemt toe. 
  • Een te hoge blootstelling aan uv-straling kan leiden tot oogaandoeningen of zelfs blindheid.
  • De afweer tegen infectieziekten neemt af.
  • Aantasting van plankton.