De ozonlaag is zich langzaam weer aan het herstellen. Dit komt doordat men cfk's niet meer mag gebruiken. Het is erg belangrijk dat wij het herstel van de ozonlaag proberen te ondersteunen. We kunnen dit doen door: 

Het naleven van het Montréal protocol.
Het Montrealprotocol, voluit het Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer, is een internationaal verdrag dat opgesteld is om de ozonlaag te  beschermen. 

Bij heel veel dingen die we in ons leven doen gebruiken we cfk's. Bijvoorbeeld de koelstof in een koelkast, elektrische apparaten schoonmaken met behulp van cfk's of de gassen die auto's of vliegtuigen achterlaten. 

Het komt er op neer dat we beter geen chemische stoffen kunen gebruiken.